KLAUZULA INFORMACYJNA

ZGODNA Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
Z DNIA 27 KWIETNIA 2016R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU
Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE

1. Administratorem Pani/Pana/Dostawcy/Odbiorcy danych osobowych jest firma
WOJCIECH JABŁOŃSKI PARTNER z siedzibą przy ulicy Jana Pawła II 12 lok.64,
98-200 Sieradz, wpisana numerem NIP: 8271025559, telefon /+48/ 669-696-802,
adres e-mail: poland.cooperation@wp.pl.

2. Pani/Pana/Dostawcy/Odbiorcy dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WOJCIECH JABŁOŃSKI PARTNER,
co oznacza w szczególności:
a. pozyskiwanie informacji o produktach i usługach.
b. realizację zakupu/sprzedaży oferowanych produktów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO)
c. obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO)

3. Posiada Pani/Pan/Dostawca/Odbiorca prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Ma Pani/Pan/Dostawca/Odbiorca prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan/Dostawca/Odbiorca, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

4. Pani/Pan/Dostawca/Odbiorca dane osobowe mogą być ujawniane przez WOJCIECH JABŁOŃSKI PARTNER podmiotom z nim współpracującym na podstawie zawartych przez WOJCIECH JABŁOŃSKI PARTNER umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi rozliczania (Biuro Rachunkowe), archiwizacji, świadczących usługę transportową, świadczących usługi niszczenia dokumentów, świadczących usługi prawnicze i windykacyjne, itp.

5. Pani/Pana/Dostawca/Odbiorca dane osobowe przetwarzane są przez okres współpracy, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej współpracy. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wojciech Jabłoński
WŁAŚCICIEL
Sieradz dnia 22-05-2018